Ouderen

RIJTEST CBR

Ouderen (Senioren) kunnen te maken krijgen met een rijtest. Deze moet afgelegd worden bij het CBR door een deskundige.

Medisch

Senioren kunnen om wat voor reden dan ook te maken krijgen dat ze om medische redenen een rijtest moeten doen bij het CBR.

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. De medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke. Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automaat of rembekrachtiging. 

 

Waarom een rijtest?

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt. Is dit niet geval, dan wordt gekeken of dit met aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kiest u met het CBR voor een eventueel aangepast motorvoertuig, waarin u hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker.

U moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor u moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Een rijtest moet ook worden afgelegd wanneer het noodzakelijk is om te beoordelen in hoeverre iemands aandoening van invloed is op veilig en verantwoord besturen van een voertuig. De deskundige bekijkt in ongeveer een uur of de betrokkene het motorvoertuig op een veilig en verantwoorde manier bestuurt. 

Helaas kan het ook voorkomen dat iemand van een respectabele leeftijd een fout maakt in het verkeer, met als gevolg een verkeersongeluk. Dit hoeft niet direct te betekenen dat deze persoon niet meer kan autorijden. Justitie kan dan beslissen om het rijbewijs in te vorderen. Vanaf dat moment mag er niet meer gereden worden en moet er een rijtest bij het CBR worden afgenomen.

Rijles+ kan hierbij helpen!

Rijles+ is gespecialiseerd in het herleiden en begeleiden van senioren bij wie het rijbewijs al (tijdelijk) is ingevorderd.

Neem Contact met ons op!